Daň z příjmů 2021 – novinky

Brno – 31.12.2020

 

Rok 2020 končí i v daňové oblasti, tak jak probíhal celý.

Chaosem.

Přesto lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že nakonec opravdu pro rok 2021 (a některé z nich rovněž zpětně pro rok 2020) budou platit důležité změny daně z příjmů.

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili s těmi z našeho pohledu nejpodstatnějšími z nich.

Tzv. daňovým balíčkem pro rok 2021 se doplňují již platné rozsáhlé změny daňového řádu, zrušení daně z nabytí nemovitých věcí či tzv. paušální daň.

Prezident tvrdil, že zákon nebude vetovat a na druhou stranu jej nepodepíše a proto nemůže vstoupit v platnost od 1.1.2021. Protože však prezident nakonec zákon vrátil sněmovně a tím jej dle názoru mnoha právních expertů vetoval, i když to prý nechtěl. Ale jenom „…hlupák nemění své názory.“

Protože už se však dle posledních zpráv v Parlamentu formuje iniciativa k podání ústavní žaloby na neplatnost zákona, pokud se bude za nezměněného stavu publikovat ve Sbírce zákonů jako platný, vnímejte níže uvedené informace, prosím, s rezervou.

Kocourkov v legislativní práci naší politické reprezentace dosáhl nové úrovně či lépe řečeno dalšího hlubšího dna. 

Tak tedy…

Pokud bude Daňový balíček ústavně konformním způsobem zveřejněn ve Sbírce listin do konce ledna 2021, tak se začne uplatňovat od února 2021.

Některá ustanovení vstoupí ale v platnost také zpětně a to vzhledem k definici přechodných ustanovení:

  • Zrušení superhrubé mzdy – zdanění z tzv. superhrubé mzdy, která představuje hrubou mzdu navýšenou o odvody na zdravotní pojištění (9 %) a sociální pojištění (24,8 %) hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. Fakticky tedy dochází ke snížení daňové zátěže, které bude nově počítáno z úrovně hrubé mzdy. Základní sazba bude činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %. Nově však daňová sazba 23 % dopadne i na daňové poplatníky, kteří mají příjmy z nájmu, kapitálové příjmy či ostatní příjmy.
  • Zvýšení slevy na poplatníka – kromě snížení samotné daně se rovněž zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce rok 2022 na 30 840 Kč.
  • Zrušení stropu pro daňový bonus – daňový bonus vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění (slevy) na děti v částce převyšující vypočtenou daň. Rodiny s více dětmi mohly doposud uplatňovat daňový bonus do maximální výše 60 330 Kč ročně. Nově je tento limit, v rámci daňového balíček, zrušen.
  • Zavedení stravovacího paušálu – zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy.
  • Zvýšení hranice pro odpisování majetku a zrychlené odpisy – u nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a daňově uznatelné budou účetní odpisy.U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.
  • Omezení osvobození příjmů fyzických osob od daně z prodeje cenných papírů – široce medializované téma nakonec NENÍ obsahem daňového balíčku a PROZATÍM nedochází v této oblasti k žádným změnám. (U tohoto bodu si neodpustím cimrmanovský pohled do Vizionářovy trouby. Myslím si, že v relativně krátké době bude téma omezení osvobození prodeje cenných papírů a obchodních podílů opět na stole a lze očekávat, že ve střednědobém horizontu k omezení nebo zrušení tohoto osvobození dojde.) 
  • Zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu). Výnos státních dluhopisů tak významně stoupne – řádově až o čtvrtinu :-).
  • Změny u spotřební daně – zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku a snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l
  • Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí – fakticky zpětně dokonce od 12/2019.
  • Zavedení paušální daně pro OSVČ –  více na stránkách finanční správy: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/pausalni-dan-prehledne-jak-a-kdy-platit-mesicni-zalohy-11052

Další informace k obsahu daňových změn můžete (po odstranění ideologického nánosu) najít třeba na odkazu Ministerstva financí: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/danova-revoluce-se-blizi-40169

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici.

 

Do roku 2021 Vám přejeme mnoho optimismu, nadhledu, energie a zdraví! 🙂 

 

Klára Zborovská (723 249 789, klara.zborovska@sfpro.cz)

a

Petr Habarta (603 287 393, petr.habarta@sfpro.cz)